Dekvoorwaarden

Wegens ziekte in de familie en COVID doen we in 2021 geen uitdekkingen.

Onze hengst staat eventueel ter dekking voor slechts enkele merries van voldoende kwaliteit.

  • Dekgeld HDs Lovely Coloured By Lightning; 600 euro voor AMHA, 400 euro voor NMPRS


Dit is INCLUSIEF 1 maand verblijf, dekbonnen, 1 maal scannen en levend veulen garantie.
Na 1 maand is het verblijf 2 euro per dag, alle extra veterinaire begeleiding, ontworming en hoefsmid is voor kosten van de merriehouder.
Dekgeld dient direct voldaan te worden op de dag van aankomst.

*Aangeboden merries dienen in goede conditie en zonder gebreken te zijn.
*Merries dienen minimaal 3 jaar oud te zijn/worden in het jaar van aanbieden.
*Ons dekseizoen loopt van 1 mei tot 1 september.
*Indien de merrie gust blijkt, of haar veulen vroegtijdig heeft verloren, mag ze het volgende jaar opnieuw aangeboden worden, alleen verblijf en veterinaire kosten zullen dan in rekening worden gebracht, bij verkoop merrie vervalt deze garantie.
*Wij houden het recht op op elk tijdstip een dierenarts in te schakelen bij vermoeden van ziekte of verwonding, op kosten van de merriehouder, uiteraard word de eigenaar zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
*Wij behandelen uw merrie en eventueel veulen met de grootste zorg, echter is verblijf op eigen risico en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
*Bij ziekte of overlijden van de hengst, zal bij niet drachtig blijken, het dekgeld geretourneerd worden, exclusief eventuele gemaakte veterinaire en verblijf kosten.
*Als u uw merrie bij ons aanbiedt, dient u bovenstaande voorwaarden te hebben gelezen en bij ons te ondertekenen.